Den som köper t ex en villa är enligt Jordabalken skyldig att undersöka fastighetens skick. En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av sådant som är av teknisk betydelse för byggnaden. Överlåtelsebesiktningen minskar också risken för framtida tvist mellan köpare och säljare. Här nedan finner du en länk där du kan du läsa om vad en överlåtelsebesiktning är och vad det innebär.

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING