Tjänster som byggteknik Syd utför är:

-Överlåtelsebesiktningar
-Husbesiktningar
-Byggkonsultation
-Ritningsarbete
-Slutbesiktning och garantibesiktning vid nybyggnad.
-Underhållsbesiktning av befintlig bebyggelse.
-Är teknisk behjälplig vid nybyggnationer.
-Utför byggnadsentreprenader.